Agencija za privredne registre – http://www.apr.gov.rs/
Beogradska Berza – http://www.belex.rs/
Grad Beograd – http://www.beograd.rs/
eUprava Republike Srbije – http://www.euprava.gov.rs/
Ministarstvo privrede – http://www.privreda.gov.rs/
Ministarstvo finansija – http://www.mfin.gov.rs/
Narodna banka Srbije – http://www.nbs.rs/
Poreska uprava – http://www.poreskauprava.gov.rs/
Privredna komora Beograda – http://www.kombeg.org.rs/
Privredna komora Srbije – http://www.pks.rs/
Pošta Srbije – http://www.posta.rs/
Službeni glasnik Republike Srbije – http://www.glasnik.com/
Uprava carina – http://www.carina.rs/